RD Nesovice

15. 2. 2022

Rodinný přízemní dům v jihomoravském kraji, který má část objektu zastřešen příhradovými vazníky. Druhá část střešní konstrukce je vyhotovena jako klasický krov a je tak otevřená až do hřebene.